Milieubeleid:


Steenhuis Beton wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het voorkomen van de aantasting van het leefmilieu is een belangrijk plicht die daaruit voortvloeit. Een belangrijk onderdeel hiervan is de CO2 uitstoot; de betonindustrie staat namelijk bekend om zijn grote aandeel in deze CO2 uitstoot. Daarnaast gebruikt Steenhuis Beton veel hout voornamelijk voor het maken van mallen.

Een middel dat wij voor het verantwoord ondernemen gebruiken is het proces van continue verbetering door middel van het ‘Plan Do Check Act systeem’. Dit passen wij toe op onderstaande principes, om hiermee tot blijvend verbeterde milieuprestaties te komen..

Een systeem van continue verbetering van de milieuprestaties kan alleen functioneren als de medewerkers doordrongen zijn van het belang van dit systeem. Daarom zal er blijvend aandacht zijn voor de bewustwording van ieder zijn verantwoordelijkheid binnen de onderneming voor dit milieubeleid.


Principes:

Het milieubeleid van Steenhuis Beton BV steunt op de volgende principes:

  • De verbetering van de milieuprestaties worden na gestreefd d.m.v. het ‘Plan Do Check Act systeem’;

  • Het opnemen van milieuverantwoordelijkheid in de dagelijkse activiteiten van het bedrijf op alle management- en operationele niveaus, ook bij klanten en leveranciers;

  • Monitoring van de milieueffecten van de belangrijkste bedrijfsactiviteiten, met speciale aandacht voor het gebruik van cement en hout.

  • Een verstandig en zuinig energiegebruik ter voorkoming van de uitputting van natuurlijke energiebronnen en een vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, met name de CO2 uitstoot;

  • Het behoud van natuurlijke grondstoffen en biodiversiteit door het recycleren van materialen en afvalvermindering;

  • De productie processen zodanig inrichten dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is;

  • Het produceren van producten volgens de laatste stand van de techniek, zodanig dat deze een zo’n klein mogelijke impact op het milieu hebben en deze na gebruik goed te recycleren zijn;

  • Communicatie met alle belanghebbenden over de ontwikkeling van de milieueffecten van de Steenhuis Beton BV;

  • De naleving van alle milieuwetgevingen en vrijwillige overeenkomsten1.
Opgesteld door de directie van Steenhuis Beton BV; d.d. 5 mei 2016.


Dhr. E.J. Steenhuis


1Social Dialogue Agreement Silica (rapportage kwartsstof)