CO2-footprint / W2S Verklaring


In het kader van de C02 Prestatieladder is een toetsing uitgevoerd op de CO2 footprint
conformNEN-ISO 14064-3.
Deze toetsing heeft tot een positief resultaat geleid!

Zie W2S Verklaring: W2SVerklaring