Spiltrappen

De spiltrap is een bijzondere trapvorm. In tegenstelling tot de steektrappen bestaat deze trap uit meerdere elementen die samen één trap vormen. Door middel van een gewapende betonnen kern door de ringen van deze elementen worden de spiltreden met elkaar verbonden. De spiltrap kan op heel verschillende wijzen worden toegepast.
  • In representatieve ruimten kan de spiltrap een belangrijk gezichtsbepalend element zijn. 
  • In een relatief kleine ruimte die geen mogelijkheid biedt voor het plaatsen van een rechte steektrap. 
  • In een flatgebouw, als bij renovatie het oorspronkelijke trappenhuis wordt uitgebreid met een lift. 
  • etc.

Er zijn twee typen spiltreden: 

Een belangrijk aspect bij het ontwerp van de spiltrap is de maat van de aantrede op de looplijn. De looplijn is een denkbeeldige lijn die aangeeft waar over het algemeen de trap bestegen wordt. De plaats waar deze looplijn ligt en de minimale aantrede die daar nodig is, is vastgelegd in het bouwbesluit. De plaats van de looplijn wordt in belangrijke mate bepaald door de straal van de trap.

Spiltrap