Werkwijze

De productie van betonnen elementen gaat in een dag cyclus. Dat betekent dat het productie proces zicht iedere dag herhaalt. ’s Morgens wordt gestart met het lossen van de mallen; dit is de productie van de dag ervoor. Omdat de elementen nagenoeg altijd op de kop worden gestort worden ze na het lossen omgekeerd en eventueel nabewerkt. Hierna kunnen deze elementen naar het opslagveld.

In de fabriek zijn intussen de mallen schoongemaakt en in geolied. Dit oliën is nodig om de elementen makelijker te kunnen lossen. Hierna worden de elementen ‘opgesteld’. Dit betekent dat alle instortvoorzieningen die in het betonelement zitten in de mal worden verwerkt. Hierna wordt de wapening in de mal wordt gehangen en is de mal klaar om vol gestort te worden.
In de eigen betoncentrale wordt de gekozen betonmortel gemaakt. Dit kan in verschillende kleuren en met verschillende toeslagmaterialen. De beton wordt met een kubel naar de mal gebracht en daar gestort. Nadat de mal is volgestort moet wordt deze enige tijd met rust worden gelaten totdat de beton voldoende is aantrokken (voldoende sterkte heeft ontwikkeling) om te worden afgewerkt. Dit afwerken houdt in dat de nog ruwe stortzijde van het element glad moet worden afgewerkt.

Tijdens het productieproces zijn mallen en wapeningsnetten gebruikt. Deze zijn in aparte afdelingen geproduceerd.
De productie van de wapening gebeurt in 3 fasen. De eerste fase is het richten van het betonijzer. Dit ijzer komt op grote rollen aan en moet gericht worden zodat er rechte staven ontstaan die bewerkt kunnen worden. De tweede fase is het buigen van deze staven in de juiste vorm. Deze eerste twee fasen geschieden direct na elkaar in een buigmachine.
De derde fase is het in elkaar lassen van deze staven tot een wapeningsnet die in de betonmal gehangen kan worden.

Bij de mallen kan de productie worden onderverdeeld in twee categorieën. Ten eerst zijn er de standaard mallen. Dit zijn in het algemeen trappen. Deze mallen worden zodanig aangepast dat ze de vorm hebben zoals op de tekening met de opdrachtgever is overeen gekomen.
Ten tweede zijn er de niet standaard mallen. Deze mallen worden helemaal opnieuw opgebouwd. De productie van mallen is veel minder eenduidig dan van de trappen en wapening; de tijd om een nieuwe mal te maken kan variëren van een dag tot weken.

Omdat al deze elementen altijd worden geproduceerd op basis van klantspecificatie gaat aan het productieproces altijd een uitgebreide engineering vooraf. Deze engineering houdt in dat van ieder element op basis van bouwtekeningen productie tekeningen worden gemaakt en ieder element wordt constructief doorgerekend. Pas nadat er van de opdrachtgever akkoord is gegeven op de berekeningen en tekeningen wordt met de productie gestart.