Gekleurd beton

Alhoewel het meeste beton grijs is, zijn er voldoende mogelijkheden om het beton een andere kleur te geven. Hieronder is de monsterkaart, met de standaardkleuren die door Steenhuis Beton worden toegepast, afgedrukt.
Omdat de kleuren op computers niet altijd op dezelfde wijze worden weergegeven kan deze pagina niet als referentie worden gebruikt.

 

De kleur van beton wordt bepaald door:

  • de keuze van het cement;
  • het toevoegen van een kleurstof;
  • het nabewerken van het betonoppervlak.

 

Keuze van de cementkleur

De kleur van beton, glad uit de mal, wordt voor een groot deel bepaald door de kleur van het cement. Bij Steenhuis Beton is standaard keuze uit twee kleuren cement:
  • wit cement
  • grijs cement

 

Het kleuren van beton

Het is mogelijk om tijdens de productie van beton kleurstoffen aan de betonspecie toe te voegen. Het effect van de kleurstof is mede afhankelijk van de kleur van het cement. In het algemeen wordt de kleur het meest helder als witte cement toegepast wordt. Met name bij lichtere kleuren is het aan te bevelen om de trap te impregneren zodat vuil minder snel in de poriën van het beton kan dringen.