Hellingbaan trappen

Een hellingbaantrap is een trap met een gladde baan aan één of twee kanten. In deze baan kan een fietsgoot opgenomen worden. In principe is een hellingbaan maatwerk, er zijn geen standaardmallen voor aanwezig. Een alternatief voor het maken van een nieuwe mal is het gebruiken van een standaardmal voor een rechte steektrap. Hierbij wordt na het storten van de trap een hellingbaan opgestort.

Doordat deze baan later wordt opgestort, heeft het beton aan de bovenkant van de hellingbaan het uiterlijk van glad gespaand beton en niet het uiterlijk van beton aan de malzijde zoals de rest van de trap.
In het algemeen zijn standaardmallen relatief steil voor een hellingbaantrap. 
Het is ook mogelijk de hellingbaantrap te maken uit een mal voor een vloerbedekkingtrap; prijstechnisch ligt dit echter minder voor de hand. De details zijn gelijk aan die van een hellingbaan met trap zonder bomen.

 

Hellingbaantrappen zijn onder te verdelen in drie categoriën:

Hellingbaan trappen