Trap met aangestort bordes

Mallen | Tekeningen

 In de bouw komt het steeds meer voor dat trappenhuizen worden gemaakt met trappen met aangestorte bordessen. Het is mogelijk om trappen met aangestorte bordessen te maken met standaard rechte steektrappen, dus zowel van mallen voor trappen met bomen als van mallen voor trappen zonder bomen. De mal bestaat dan ten dele uit een standaardmal (de trap) en ten dele uit maatwerk (het bordes).

Voor de beschikbaarheid van mallen kan bij de betreffende standaard- trapmallen worden gekeken.

Trap aangestort bordes 

Mallen

Productinfo | Tekeningen

Een trap met aangestorte bordessen heeft als basis de steektrap. Het is mogelijk om de standaardtrappen van Steenhuis Beton te gebruiken als basis voor een trap met aangestorte bordessen. Dit geeft de volgende mogelijkheden:

Tekeningen

Productinfo | Mallen

Trap met aangestort bordes met bomen:

Bg-aansluiting | Profiel | A | Detail 1 | Detail 2 | Detail 3 | Detail 4 |

 Trap met aangestort bordes zonder bomen:

Trap met aangestort bordes zonder bomen

Bg-aansluiting | Profiel | A-aansluiting | A | Detail 1 | Detail 2 | Doorsnede A | A-aansl. | Detail 1

*De detaillering van een trap met aangestorte bordessen is voor een vloerbedekkingtrap in principe gelijk aan die van een trap zonder bomen. Deze oplossing is niet verder uitgewerkt in een voorbeeldtekening.