Traphekken

Traphekken maken vaak een integraal onderdeel uit van een trappenhuis.

Daarom is het belangrijk hierover in een vroeg stadium van het ontwerp na te denken.
De keuze van traphekken bepaalt de voorzieningen die nodig zijn voor de montage. Als Steenhuis Beton op de hoogte is van deze voorzieningen kunnen deze meteen in het tekenwerk en daarna in de elementen worden opgenomen.

Ook kan de keus invloed hebben op het ontwerp van de trap zelf. Bij steektrappen wordt de vorm beïnvloed door de keuze tussen een A- en een B-aansluiting.
Zie voor een nadere uitleg: toelichting A-B aansluiting.

Python traphekken